Vítejte v Bohuticích

Vítejte na internetových stránkách obce Bohutice!

Pokud jste k nám dosud neměli možnost zavítat, možná Vás některé informace inspirují, abyste tak konečně učinili. Jestliže jste u nás už byli, tak třeba zjistíte, že jste v Bohuticích ještě neviděli a nezažili všechno, co se u nás vidět a zažít dá. 
Ti, kteří už pravidelně dýchají vzduch pod Leskounem a těší se výhledem na Pálavu, zde mohou nalézt většinu potřebného, pokud potřebují něco vyřídit, dozvědět se co se chystá nebo sdělit svůj pohled na to, co by se třeba do budoucna chystat mělo.
Tak tedy vítejte ještě jednou v Bohuticích, obci s dobrým vínem, lahodnými meruňkami, napínavou historií a s příjemnými lidmi.

Nově nás naleznete i na FB .

V Bohuticích aktuálně:

 

Oznámení OÚ:

 • Informace pro občany:

Provozovatelem vodovodu a kanalizace v naší obci Bohutice je  VAK Znojemsko.

Ceny vodného a stočného pro rok 2019:vodné = 51,05 Kč/m3, stočné = 42,18 Kč/m3 (včetně DPH)

 •  Městys Olbramovice oznamuje,

že ve dnech 9. února, 16. února, 23. února a 2. března (jsou to soboty) vždy od 15:00 do 18:00 hodin proběhne odstřel volně žijících zdivočelých holubů v městysi Olbramovice.

Prosíme chovatele holubů, aby si v těchto dnech zajistili ochranu svých jedinců ve svých holubnících nebo voliérách.

 • Místní poplatky na rok 2019
 • Výše poplatků se pro rok 2019 nemění – poplatky za svoz komunálního odpadu činí 600 Kč a poplatek za psa činí 100 Kč, jejich splatnost je nejpozději do 31.3.2019.

  (V roce 2018 činily skutečné náklady na likvidaci odpadů 658 Kč na občana.)

  Z důvodu aktualizace účetního systému se budou uvedené poplatky vybírat v kanceláři Obecního úřadu od pondělí 21. ledna 2019, a to v pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hod.

  Poplatky je možné zaplatit také bankovním převodem, a to na účet Obce Bohutice vedený u České spořitelny, č. účtu 1582037309/0800. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné domu, kterého se poplatky týkají. V případě, že budete platit poplatky pouze za některé obyvatele hlášené na daném čísle popisném, uvádějte datum narození.

 • Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí FÚ Jihomoravského kraje

 • Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019 v naší obci

Kulturní akce: 

 

 Výstavba vodovodního řádu

     Od 13. 9. 2018 budou zahájeny práce spojené s výstavbou nového vodovodního řádu a s následnou výstavbou chodníku po levé straně komunikace, v místě od transformátoru po vodovod.

     Dále pak od vodovodu po železniční viadukt (ulice ke hřbitovu) a po prodejnu COOP Jednota bude výstavba probíhat středem komunikace.

     V místě u transformátoru a u kostela dojde v průběhů prací k překopu silnice. V těchto místech bude zakázán průjezd, o kterém Vás budeme včas informovat dopravním značením a místním rozhlasem.

     V případě prací na komunikacích, bude uzavírka silnice trvat od 7 hodin do 17 hodin. Dle možností budou denně silnice po ukončení prací přizpůsobeny k projetí.

      Po pracích souvisejících s pokládkou vodovodu, dojde výstavbě nového chodníku. Žádáme ty, kteří se dosud nepřipojili na hlavní řád splaškové kanalizace, aby tak učinili do zahájení prací. Po tomto termínu se značně zkomplikuje připojení Vašeho domu na kanalizační řád. Nebude povoleno porušení nového chodníku.

     V průběhu stavby žádáme o přizpůsobení parkování automobilů na komunikaci s ohledem na postupující výkopové práce.

Děkujeme za porozumění a toleranci.

 

 Výluka :

Upozornění:

V Brně začne 9. prosince rozsáhlá výluka Hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava.

Přehled změn a schéma výluky nalezne v informačním letáku zde: https://www.idsjmk.cz/kestazeni/VVVB2018.pdf

Jízdní řády vlaků na jednotlivých tratích jsou k dispozici zde: https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/

Partneři obce:

 Nacace ČEZ kudy z nudy OBK  Aktivní zóna Znojemské vinařství