Rozvoj obce, projekty, strategické dokumenty

Program rozvoje obce Bohutice

Zastupitelstvo obce uzavřelo dohodu se Spolkem pro obnovu venkova ČR (SPOV), která upravuje spolupráci při realizaci projektu Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení, reg. č. projektu CZ03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008. Na základě této dohody a účasti v projektu bude zpracován Program rozvoje obce Bohutice na období let 2018 - 2024. Zmíněný program je nástrojem ke koordinaci investic a dalších činností obce, v řadě případů je jeho existence podmínkou pro získání dotací. Zpracovává se v součinnosti nejen se zastupitelstvem, ale se všemi občany obce. Dne 23. 3. 2017 se proto uskutečnilo úvodní setkání občanů obce Bohutice se zástupcem SPOV, zápis z prvního setkání naleznete zde.

 

Přehled dosud realizovaných projektů:

Název projektu                                 

Celkové inv. náklady(Kč)

Počátek realizace (rok/měs.) Ukončení projektu (rok/měs.) Zdroj financování, poskytovatel dotace Stručný popis projektu a jeho výstupů
Výsadba nového větrolamu u hřiště 55 888 2015/09 2015/11 Nadace ČEZ Vykácení starého větrolamu u hřiště a výsdaba nového
Kanalizace a ČOV svazku obcí Bohutice-Olbramovice-Branišovice 180 000 000  2014/12 2015/09 SFŽP, spolufinancováno obcemi svazku Odkanalizování obce
Pořízení travní sekačky 102 000 2014/10 2014/10 Energoregion, spolufinancováno obcí Pořízení travní sekačky
Pořízení traktoru s čistícím a zametacím zařízením 1 560 900 2014/08 2014/12 SFŽP, spolufinancováno obcí Nákup komunální techniky ke snížení prašnosti v obci 
Rekonstrukce topného systému v tělocvičně 173 600 2014/06 2014/08 Nadace ČEZ, spolufinancováno obcí Rekonstrukce topení, výměna kotle
Herní prvky do zámeckého parku, hřiště MŠ 133 100 2014/06 2014/08 SZIF, spolufinancováno obcí Obnova vybavení dětského hřiště v zámeckém parku 
Restaurování sochy Veroniky a chlapce - Křížová cesta Bohutice 150 000 2014/03 2014/06 Dar Nadace ČEZ Záchrana umělecky cenné kulturní památky
Zlepšení tepelnětechnických vlastností tělocvičny 2 068 700 2013/10 2013/12 SFŽP, spolufinancováno obcí Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení půdy a střechy, výměna vstupních dveří
Vybavení SDH 109 200 2013/10 2013/12 Financováno JMK 60%, spolufinancováno obcí Nákup vybavení SDH:výstroj + výzbroj
Oprava zámecké zdi 150 400 2013/09 2013/10 financováno z programu Ministerstva kultury ČR, spolufinancováno obcí Oprava koruny obvodové zdi a nové omítky
Rekonstrukce topného systému v MŠ 192 200 2013/07 2013/08 financováno JMK - Program rozvoje venkova, spolufinancováno obcí Rekonstrukce topení, výměna kotle
Restaurování sochy farizeje (Křížová cesta Bohutice) 100 000 2013/03 2013/06 Dar Energoregion Záchrana umělecky cenné kulturní památky
Regenerace zámeckého parku Bohutice 1 165 500 2013/02 2013/04 SFŽP, spolufinancováno obcí odstranění nevyhovucjícíh stromů ze zámeckého parku a přilehlách prostranství, výsadba nových stromů, terénní úpravy, výsev trávy.
Vybudování klidové zóny s biotopem „Obůrka“ 1 449 100 2012/08 2013/03 financování ze SZIF prostřednictvím sMAS Znojemské vinařství a spolufinancováno obcí  Přeměna území bývalého koupaliště na biotop a vtvoření klidové zóny
Rekonstrukce sociálního zařízení a renovace podlah v MŠ Bohutice 247 100 2012/06 2012/08 Nadace ČEZ a vlastní zdroje obce Kompletní rekonstrukce WC a umývárny, přebrožení, doplnění a nalakování parketových podlah
Zámek - rekonstrukce elektroinstalace II. Etapa 344 100 2012/01 2012/11 Financováno obcí Bohutice  Rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace:II. Etapa
Oprava opěrné zdi nádvoří a výměna otvorových výplní přilehlých objektů 167 400 2011/08 2011/10 financováno JMK:Program památkové péče, vlstní zdroje obce Zamezení další degradaci opěrné zdi výměna otvorových výplní přiléhajících objektů zámku
Tělocvična - rekonstrukce stropu a vybavení nábytkem 372 100 2011/06 2011/11 financováno JMK:Program rozvoje venkova, vlastní zdroje obce Další etapa revitalizace tělocvičny. Instalace dřevěných stropních podhledů a pořízení čísti nového nábytku (stoly a židle) pro pořádání kulturních akcí
Unikátní soubor památek v Bohuticích (úprava nádvoří zámku, vytvoření infrastruktury expozice křížové cesty Bohutice a vybudování naučné stezky Antonína Práška) 7 617 800 2011/05 2011/12 financováno z ROP Jihovýchod Vybudování infrastruktury turistického cíle Bohutické křížové cesty a dalších turistických atraktivit
Restaurování sochy sv. Jan  125 700 2011/04 2011/08 Financováno z Ministerstva kultury, spolufinancováno obcí Záchrana umělecky cenné kulturní památky 
Vybavení SDH 82 100 2010/11 2010/12 Financováno JMK 45%, spolufinancováno obcí Nákup vybavení SDH:výstroj + výzbroj
Restaurování Kamenného kříže 85 000 2010/07 2010/10 Financováno Min. Kultury ČR, spolufinancováno obcí Záchrana umělecky cenné památky 
Projekt expozice vinařství a vytvoření klidové zóny s pomníkem Sv. Rodina 679 100 2010/03 2010/06  financováno SZIF 80% Úprava veřejného prostoru a zlepšení podmínek pro rozvoj vinařské turistiky
Rekonstrukce budovy pohostinství 613 200 2010/03 2010/11 Financováno Obcí Bohutice  Rekonstrukce:terasa, sociální zařízení, topení podlahy, elektroinstalace
Revitalizace tělocvičny v Bohuticích izolace, výměna střechy, rekonstrukce sociálního zařízení, oprava sportovní podlahy 1 579 100 2010/01 2010/12 financováno JMK Program rozvoje venkova, Nadace ČEZ, vlastní zdroje obce První etapa rekonsrtukce budovy, převzaté obcí od TJ 
Výměna oken a příprava na zateplení fasády budovy ZŠ Bohutice:2. fáze. 372 000 2009/06 2009/08 financováno Nadace ČEZ 60% Rekonstrukce exteréru a snížení energetické náročnosti budovy
Realizace projektu vybudování vinařské expozice ve sklepě sv. Florián vč. rekonstrukce obecního rozhlasu mobiliáře a informačního systému 1 061 900 2009/05 2009/12  financováno SZIF 80% Podpora vinařské turistiky a zlepšení infrastruktury obce
Restaurování barokní sochy sv. Václava 97 000 2009/05 2009/11  financováno z prostředků MK ČR 90% Záchrana umělecky cenné kulturní památky
Projekt restaurování části soch Bohutické křížové cesty 6 000 000 2009/05 2009/11  financováno z prostředků státního rozpočtu ČR 100% Záchrana naprosto ojedinělé kulturní památky mající souvislost s obcí Bohutice
Spolupráce s Farností Bohutice při relizaci projektu rekonstrukce kostela Nanebevzetí P. Marie v Bohuticích 2 500 000 2009/05 2009/11  financováno z prostředků státního rozpočtu ČR 100% Záchrana památkově chráněné budovy
Umělý povrch školního hřiště ZŠ a MŠ Boutice vč. zábran a osvětlení 382 000 2009/05 2009/10 financováno JMK Program rozvoje venkova 50% Vybudování podmínek pro sportovní vyžití dětí i občanů obce
Výměna oken a příprava na zateplení fasády budovy ZŠ Bohutice:1. fáze. 231 700 2008/06 2008/08  financováno Nadace ČEZ 60% Rekonstrukce exteréru a snížení energetické náročnosti budovy
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu zámku 474 300 2008/05 2008/11 financováno JMK Program rozvoje venkova 50% Rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace v objektu zámku, kde se nachází také OÚ a MŠ
Spolupráce s TJ Bohutice na projektu rekonstrukce zázemí pro fotbalový klub TJ Bohutice 3 000 000 Kč 2008/05 2008/12  financováno z prostředků státního rozpočtu ČR 100% Vytvoření kvalitního zázemí pro sportovní činnost v obci Bohutice
Restaurování barokní sochy sv. Michaela 134 000 2008/05 2008/11  financováno z prostředků MK ČR 90% Záchrana umělecky cenné kulturní památky
Oprava podlah, topení, dveří, výmalba v objektu zámku 163 500 2008/02 2008/10 Financováno Obcí Bohutice   Opravy nevyhovujících prostor ve II. patře zámku
Rekonstrukce podlahových konstrukcí ZŠ Bohutice 165 500 2007/06 2007/07  financováno JMK Program rozvoje venkova 50% Rekonstrukce interiéru a zlepšení technických vlastností učeben ZŠ
Úplná rekonstrukce zámeckého sklepa sv. Michal k využití jako společenská místnost 62 700 2007/03 2007/11  financováno Obcí Bohutice Obnovení jedinečného středověkého sklepa využitelného při kulurních akcích, prezentacích a jako místo setkávání
Úplná rekonstrukce zámeckého sklepa sv. Václav a přebudování na archív bohutické meruňkovice 61 800 2007/03 2007/09  financováno Obcí Bohutice Obnovení jedinečného středověkého sklepa využitelného při kulurních akcích, vytvoření ojedinělého archivu bohutické meruňkovice
Přestavba prostor v areálu zámku v Bohuticích na společenskou místnost se soc. zařízením 335 000 2006/11 2007/04  financováno Obcí Bohutice Vytvoření prostor pro klubovní a schůzovou činnost, vsýtavba soc. zařízení využitelného při pořádání kulturních akcí.