FC Bohutice

Oddíl kopané byl v Bohuticích založen v roce 1946. V té době měl oddíl 20 mužů. V našem regionu nebylo tolik mužstev, a tak hráči museli zajíždět na zápasy do vzdálených obcí a měst. Z hlediska úspěšnosti výsledků však v těch letech prožívá oddíl veliký rozvoj a sportovní výsledky tomu nasvědčují.

Roku 1958 vyhrává fotbalový oddíl mistra soutěž a postupuje do III. třídy, kterou roku 1959 také vyhrává a postupuje do I. B třídy. Tato soutěž je ale nad síly oddílu. V letech 1978 – 79 si vede oddíl stále lépe a postupuje opět do III. třídy. Ze strany vedení je snaha vytvořit dobré podmínky pro hráče a tak v roce 1980 je zařazen projekt na výstavbu šaten.

Osmdesátá léta patří mezi nejúspěšnější v bohutické kopané. Za pomoci starších hráčů se utváří kolektiv, který v letech 1980 – 82 neskončil ve III. třídě hůře než na 5. místě. Sportovní veřejnost se dočkala toho, že mužstvo postupuje do okresního přeboru.

Dalšího úspěchu pak oddíl dosahuje roku 1985, kdy vyhrává skupinu „B“ okresního přeboru a postupuje do kvalifikace do I. B třídy. V kvalifikaci se už tolik nedaří a končí na 4. místě. V letech 1986 – 1990 se mužstvo ještě umisťuje ve středu tabulky okresního přeboru. V ročníku 1991 – 1982 oddíl obsadil 12. místo a to znamenalo sestup do III. třídy.

Po tomto sestupu se začíná utvářet mladé mužstvo, ve kterém jsou ještě někteří hráči z doby, kdy se hrál okresní přebor. Ale i toto mužstvo si nevede špatně, neboť se umisťuje v následujících letech v popředí tabulky III. třídy.

V roce 2005, po dlouhých 13 letech, opět postupuje do okresního přeboru. Zde si družstvo vede se střídavými úspěchy. Nicméně pokud uvážíme, že soupeřem mu byla často mužstva z daleko větších obcí a měst nebo ta, s daleko silnějším finančním zázemím, bylo nepochybně současné působení mužstva, složeného převážně z bohutických hráčů, úspěchem.

Od ročníku 2015/2016 nastupuje FC Bohutice ve III. třídě.

Nepolevuje ani snaha o zkvalitňování zázemí. Hřiště v posledních letech dostalo novou závlahu, byl upraven trávník, vybudovány střídačky. Největší investicí pak byla v roce 2008 kompletní modernizace kabin hodnotě 3 mil. Kč. Vo roce 2015 je nově vysázena stromová alej lemující hřiště.

Aktuální informace z dění v FC Bohutice naleznete na stránkách
http://www.fcbohutice.cz

Aktuální zápasy a výsledky pak naleznete na oficiálním portálu ZDE